Jönköping, 1975:

Hulukvarn
Bäckalyckan
Torpa
Kring Kungsgatan
Väster
Kanalområdet
N Strandgatan
Ö Torget
Kålgården
Undergången
Öster

Kålgården, 1986

Lünings konditori, 1987

Eda bilskrot, 1989

Kutens Bensin, 2003

Spårvägspolletter

Ballograf Epoca

Jordskalvet 1904


Från Kålgårdsområdet, Jönköping (mars 1986)


Centralt i Jönköping ligger Kålgårdsområdet. Det var fram till 90-talet relativt oexploaterat, trots att det låg på ett stenkasts avstånd från stadens egentliga centrum. Visserligen hade mycket av områdets 1800-talsbebyggelse ändå försvunnit efter hand, men nybyggnationen var sparsam. Detta berodde kanske på att området var lite sankt och dittills närmast varit ett lite ostrukturerat småindustriområde.

Namnet kommer av att här förr låg kålodlingar som hörde till många av stadens fastigheter. Efterhand dök en småstugebebyggelse upp, och hantverkare och mindre industrier följde. Störst var nog Nydals gjuteri, som låg just under texten "Bild 12-16" på kartan ovan.

Men nu har grävskopan slukat nästan hela området och det är nu bebyggt med moderna bostadshus. Fast ett och annat gammalt hus har faktiskt sparats, däribland gården på Gelbgjutargatan som förekommer på bild 1-11 nedan. Men nu gissar jag att det är i ett betydligt uppfräschat tillstånd jämfört med när dessa bilder togs i mars 1986.

Lägg förresten märke till att kartbilden, som kommer från en karta ritad på 40-talet använder Målargatan som namn på den gata som senare fått namnet Gelbgjutargatan.

Bilderna 12-16 är tagna alldeles vid gjuteriet (som skymtar i bakgrunden på bild 13). Denna gårdsmiljö är borta, men det vita huset, i vilket THX-doktorn Elis Sandgren hade verksamhet under under tidigt 70-tal, är flyttat och ligger nu på den plats där man ser några cementrör på bild 1.

Bild 17 är tagen från Odengatan in mot Kålgården, ungefär mittemot nuvarande Biblioteket, fast jag är inte helt säker på det exakta läget. Tror att det var i norra delen av kvarteret Dundret. Denna bild är äldre än de andra, troligen mitten av 70-talet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

(Från Odengatan, 70-talet)
Tillbaka till sidans början