Redax 1975


"PHILUREN - Humoristisk publikation som utgavs årligen 1951-1993 av avgångsklasserna vid Tekniska Gymnasiet (sedermera Erik Dahlbergsgymnasiet) i Jönköping. Innehållet bestod, förutom av annonser, av presentationer av eleverna i avgångsklasserna samt skämt av delvis lokal karaktär. Behållningen av försäljning samt annonsintäkter bekostade ursprungligen en större studieresa för avgångsklasserna. I samband med att de fyraåriga tekniska gymnasielinjerna försvann upphörde också utgivandet av Philuren."
Källa: Wikipedia

I hemmet hände det under de första åren på 60-talet att något exemplar av denna skrift letade sig in på tidskriftshyllan under soffbordet, men då årgångarna under andra halvan av 60-talet blev alltmer "snuskiga" så gömdes sådana istället långt upp i ett garderobsskåp. Där gjorde de inte så mycket intryck på mig, men när jag i slutet av klass 8 fick ett ex av 1970 års utgåva var jag redo att uppskatta den här formen av humor.

Kort och gott bestämde jag att någon gång ska jag vara med om att göra denna tidning!

Det var således därför jag sökte till Tekniska gymnasiet istället för till naturvetenskaplig linje på "Peset" (Per Brahegymnasiet) som annars hade varit det naturliga i mitt fall.

Och så blev det! Jag blev Teknist, och lyckades så småningom komma in i Redax - redaktionen för Philuren -75. Tiden på Teknis var fantastisk för min utveckling på flera sätt, så det är ingen överdrift att säga att mitt liv varit helt annorlunda om jag inte läst den där Philuren 1970.

Så genom att döpa min webbsajt till Philuren så hedrar jag denna saligen insomnade företeelse.

Faktum är att det finns en sajt som är renodlat dedicerad till denna tidskrift, nämligen www.philuren.com

Klicka på "Redax 1975"" i menyn till vänster för en liten tidsresa till Philuren-redax 1975 !